НОВИНИ

А1 закрива bob и прехвърля клиентите си

А1 България се отказва от бранда Bob и от 1 юли е прекратила подписването на нови договори за мобилните планове на дъщерното дружество. Причината за решението на мобилния оператор е, че от маркетингова гледна точка не е било рентабилно поддържането и на двата бранда. От 1 септември пък е влязла в сила забрана настоящите клиенти на Bob да преминават към другите тарифни планове на това дружество. Въпреки това пълното „убиване“ на Bob вероятно ще отнеме години, тъй като А1 няма да принуди нито един от сегашните клиенти на Bob да се откаже от мобилния си номер и да спре да използва услугите на дъщерното дружество. Абонатите, подписали срочни договори с Bob, няма да могат да променят условията по тях, но ще могат да ги удължават, а тези, които са избрали безсрочен контракт, ще запазят ...

Read More