НОВИНИ

Неучебните дни за учениците през учебната 2017/2018 година

ВАКАНЦИИ 28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. - есенна; 23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. - коледна за І – ХІ клас; 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна за ХІІ клас; 08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. - междусрочна за I - ХI клас; 03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас; 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас; 06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас. НЕУЧЕБНИ ДНИ 25.05.2018 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост; 21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ; 23.05.2018 г. втори ДЗИ; 06.06.2018 г. НВО в VII клас по БЕЛ и ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на II или на III СПК. НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 08.02.2018 г. - ХІІ клас; 12.02.2018

Read More