НОВИНИ

Търговците ще сменят касовите апарати

Автор TVOETO RADIO

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Закона за данък върху добавената стойност.

Търговците са длъжни да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списъка на НАП. Иначе се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.

Сроковете, в който търговците трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, ще бъдат определени с наредба с министъра на финансите.

Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова коментира, че в момента във всички заведения за обществено хранене и в търговските обекти софтуерът позволява манипулиране и неподаване на информацията за продажбите към касовия апарат и от там към НАП.

За автора

TVOETO RADIO

rosen@tvoetoradio.net

Leave a Comment