БНБ ни учи как да разрешаваме потребителски спорове

Българската народна банка публикува на интернет страницата си актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“. Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги. Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на

19.09.2017

Тестват сиренната система в страната

Сирени заради АЕЦ „Козлодуй“ ще прозвучат в 11 областни града, както и в населените места в 30-километровата зона около атомната централа.

Предупридителният сигнал е част от учение, организирано от МВР.

Сигналът ще прозвучи в 13 часа в Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София и Враца. Той ще бъде съпътстван и от гласова информация.

Тренировката се прави, за да се провери техническото състояние на националната система и обучение на населението.

АВТОР

Reply