БНБ ни учи как да разрешаваме потребителски спорове

Българската народна банка публикува на интернет страницата си актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“. Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги. Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на

19.09.2017

От днес пускат фонтаните в столицата

От 10 април започва поетапното пускане на следните 16 фонтана на територията на Столична община: фонтаните пред Народен театър „Иван Вазов”, пред Минерална баня в Банкя, на кръгово кръстовище, в парк „Оборище” – до театър „София” и срещу ул. „В. Априлов”, в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул. „Бяла черква”, на площад „Бански”, в градина „Буката”, пред район „Изгрев”, пред Президентството, в подлеза на НДК, каскади 1,2,3 и 4 пред НДК и каскада в детски сектор пред НДК.

АВТОР

Reply