БНБ ни учи как да разрешаваме потребителски спорове

Българската народна банка публикува на интернет страницата си актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“. Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги. Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на

19.09.2017

На 15 април в „Ничия земя“ по NOVA

Тази събота, 15 април в “Ничия земя” Даниела Тренчева ще ви разкаже историите на двама затворници-доживотници. Единият е обречен заради убийството на жена си, а другият – заради убийството на лекар при обир. Това, което ги свързва, е желанието им да станат част от законодателните промени за отпадане на доживотния затвор без право на замяна.

Те гаснат след зловещи престъпления в тъмница. Единият от тях бавно губи разсъдъка си, а другият – тялото си – режат го парче по парче заради заболяване.

Ще чуете историите на Димитър и Юсеин – откровено за греха и разкаянието, за кражбите, убийствата и възмездието.

И помнете, уважаеми зрители, съвестта винаги може да бъде добър приятел и да работи в твоя полза – ако си виновен – докато те побърка, а ако си невинен – докато те има.”

 

“Ничия земя”, 15 април, събота от 18:00 часа

https://www.facebook.com/nichia.zemya

АВТОР

Reply