БНБ ни учи как да разрешаваме потребителски спорове

Българската народна банка публикува на интернет страницата си актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“. Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги. Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на

19.09.2017

На кое място е България по скорост на интернет

Южна Корея оглави световната ранглиста по скорост на достъпа до интернет. Изследването, публикувано от компанията „Акамаи Корея”, предоставя данните за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Според проучването средната скорост на интернет връзката в страната възлиза на 26,1 Mbps / сек. Второто място пък принадлежи на Норвегия, а челната петица се допълва още от Швеция, Хонг Конг и Швейцария.

България заема не лошото 25-то място (от общо 87) със средна скорост на интернет връзката – 16,5 Mbps / сек. Страната ни изпреварва страни като Германия, Италия, Великобритания и САЩ.

За сравнение, в световен мащаб средната скорост е 7 Mbps / сек.

АВТОР

Reply