БНБ ни учи как да разрешаваме потребителски спорове

Българската народна банка публикува на интернет страницата си актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“. Наръчникът съдържа полезна информация за основните характеристики на предлаганите сметки, депозити, карти и кредитни продукти, която е насочена към физическите лица – потребители на различни финансови продукти и услуги. Публикацията съдържа и специален раздел със съвети за разрешаването на потребителски спорове. В него се насочва вниманието на потребителите при възникване на спор, първо, да се обърнат за съдействие към обслужващата банка/финансова или платежна институция/дружество за електронни пари. Публикувана е информация за връзка със структурните единици в съответните институции, отговорни за разглеждането на възражения на

19.09.2017

Вижте в кои сектори има най-много свободни работни места

Най-търсените работници от началото на годината у нас са санитари, болногледачи, детегледачи и машинни оператори. Това сочат данните на Агенцията по заетостта.

В бюрата са обявени още работни места за счетоводители и финансови специалисти, продавачи, шивачи, учители, шофьори и медицински сестри.

В агенцията са заявени над 12 500 свободни работни места през януари, като от тях близо 9300 са от частния сектор. В сравнение с една година по-рано сега свободните места са с 10% повече.

Най-търсен е персоналът, предоставящ грижи на населението като гледачи на деца и др. Обявените свободни места само за месеца са близо 1600.

В преработващата промишленост се търсят близо 950 машинни оператори, както и още над 900 работници.

Само през януари се търсят и над 400 шофьори.

Продължава кризата и за учители. Образованието е заявило 550 позиции.

АВТОР

Reply